นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552
ประกาศ ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศ ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[19/03/2563 10:01:20] อ่าน 17 ครั้ง
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
เทศบาลกมลาไสย
[19/03/2563 09:58:33] อ่าน 13 ครั้ง
การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี 2563 อ่าน 10 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย เรื่อง รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อ่าน 28 ครั้ง
*******กรณีผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคาร (เท่านั้น)******* อ่าน 30 ครั้ง
แข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 อ่าน 24 ครั้ง
ประกาศ ผลการแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2554 อ่าน 371 ครั้ง
ประกาศ ผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเรือยาวประเพณี อ่าน 359 ครั้ง
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2554 อ่าน 430 ครั้ง
โครงการอบรมเย็บฝ้าปักมือ ประจำปี 2554 อ่าน 360 ครั้ง
หน้า [1][2][3]


5 ธันวาคม 2554
พสกนิกรชาวอำเภอกมลาไสย ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกมลาไสย [08/12/2554 12:42:52] อ่าน 363 ครั้ง
โครงการเทศบาลร่วมใจต้านภัยเอดส์ ปี 54
เอดส์ ลดแล้ว...ลดอีก [01/12/2554 12:14:05] อ่าน 356 ครั้ง
การดำเนินงานของโครงการวิจัยผักปลอดสารพิษฯ
การเตรียมดินก่อนปลูก [01/12/2554 11:33:29] อ่าน 360 ครั้ง
อบรมโครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาตลาดพืชผักปลอดภัยฯ
โครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาตลาดพืชผักปลอดภัยฯ [15/11/2554 11:51:08] อ่าน 361 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกแจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกแจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตเทศบาลตำบลกมลาไสย [10/10/2554 09:29:44] อ่าน 368 ครั้ง
เตรียมพร้อมสนามแข่งเรือยาว อำเภอกมลาไสย
สภาพสนามแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2554 [19/09/2554 09:54:20] อ่าน 373 ครั้ง
หน้า [1][2][3][4][5]

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 9/55[ 16/12/2554 15:23:57 ] อ่าน 367 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 8/55[ 16/12/2554 15:22:33 ] อ่าน 364 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 7/55[ 16/12/2554 15:21:39 ] อ่าน 387 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 6/55[ 16/12/2554 15:19:40 ] อ่าน 369 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 5/55[ 16/12/2554 15:16:11 ] อ่าน 361 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 4/55[ 16/12/2554 15:14:31 ] อ่าน 359 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 3/55[ 16/12/2554 15:12:31 ] อ่าน 356 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล 2/55[ 16/12/2554 15:10:36 ] อ่าน 360 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 1/55[ 16/12/2554 15:09:45 ] อ่าน 359 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล 11/55[ 16/12/2554 15:03:11 ] อ่าน 366 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 11/2555[ 09/12/2554 15:33:58 ] อ่าน 359 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 9/2555[ 09/12/2554 15:32:32 ] อ่าน 357 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 8/2555[ 09/12/2554 15:31:10 ] อ่าน 360 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 7/2555[ 09/12/2554 15:25:28 ] อ่าน 376 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 6/2555[ 09/12/2554 15:23:53 ] อ่าน 364 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 5/2555[ 09/12/2554 15:21:52 ] อ่าน 363 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 4/2555[ 09/12/2554 15:19:22 ] อ่าน 357 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 3/2555[ 09/12/2554 15:17:35 ] อ่าน 358 ครั้ง
 • หน้า [1][2][3][4]   
 • แผนพัฒนาเทศบาล
 • ปีงบประมาณ.2561-2562
 • ปีงบประมาณ 2559-2560
 • ปีงบประมาณ 2558
 • แผนอัตรากำลัง
 • ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report)
 •     
         กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
         กฏกระทรวง
         เทศบัญญัติ


  สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
  โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com