นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552
ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย เรื่อง รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ด้วยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียน ในระดับชั้นอนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
[06/02/2563 15:28:56] อ่าน 7 ครั้ง
*******กรณีผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคาร (เท่านั้น)*******
เทศบาลตำบลกมลาไสย ขอแจ้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ท่านใดที่ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
[06/02/2563 14:56:15] อ่าน 8 ครั้ง
แข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 อ่าน 7 ครั้ง
ประกาศ ผลการแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2554 อ่าน 357 ครั้ง
ประกาศ ผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเรือยาวประเพณี อ่าน 350 ครั้ง
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2554 อ่าน 416 ครั้ง
โครงการอบรมเย็บฝ้าปักมือ ประจำปี 2554 อ่าน 352 ครั้ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกมลาไสย อ่าน 350 ครั้ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกมลาไสย อ่าน 347 ครั้ง
โครงการส่งเสริมชุมชนด้านการแยกขยะ ปี 2553 อ่าน 349 ครั้ง
หน้า [1][2]


5 ธันวาคม 2554
พสกนิกรชาวอำเภอกมลาไสย ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกมลาไสย [08/12/2554 12:42:52] อ่าน 351 ครั้ง
โครงการเทศบาลร่วมใจต้านภัยเอดส์ ปี 54
เอดส์ ลดแล้ว...ลดอีก [01/12/2554 12:14:05] อ่าน 347 ครั้ง
การดำเนินงานของโครงการวิจัยผักปลอดสารพิษฯ
การเตรียมดินก่อนปลูก [01/12/2554 11:33:29] อ่าน 351 ครั้ง
อบรมโครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาตลาดพืชผักปลอดภัยฯ
โครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาตลาดพืชผักปลอดภัยฯ [15/11/2554 11:51:08] อ่าน 352 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกแจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกแจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตเทศบาลตำบลกมลาไสย [10/10/2554 09:29:44] อ่าน 354 ครั้ง
เตรียมพร้อมสนามแข่งเรือยาว อำเภอกมลาไสย
สภาพสนามแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2554 [19/09/2554 09:54:20] อ่าน 363 ครั้ง
หน้า [1][2][3][4][5]

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 9/55[ 16/12/2554 15:23:57 ] อ่าน 355 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 8/55[ 16/12/2554 15:22:33 ] อ่าน 353 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 7/55[ 16/12/2554 15:21:39 ] อ่าน 372 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 6/55[ 16/12/2554 15:19:40 ] อ่าน 356 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 5/55[ 16/12/2554 15:16:11 ] อ่าน 354 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 4/55[ 16/12/2554 15:14:31 ] อ่าน 349 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 3/55[ 16/12/2554 15:12:31 ] อ่าน 349 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล 2/55[ 16/12/2554 15:10:36 ] อ่าน 350 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 1/55[ 16/12/2554 15:09:45 ] อ่าน 349 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล 11/55[ 16/12/2554 15:03:11 ] อ่าน 355 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 11/2555[ 09/12/2554 15:33:58 ] อ่าน 351 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 9/2555[ 09/12/2554 15:32:32 ] อ่าน 350 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 8/2555[ 09/12/2554 15:31:10 ] อ่าน 352 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 7/2555[ 09/12/2554 15:25:28 ] อ่าน 363 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 6/2555[ 09/12/2554 15:23:53 ] อ่าน 355 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 5/2555[ 09/12/2554 15:21:52 ] อ่าน 355 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 4/2555[ 09/12/2554 15:19:22 ] อ่าน 349 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 3/2555[ 09/12/2554 15:17:35 ] อ่าน 347 ครั้ง
 • หน้า [1][2][3][4]   
 • แผนพัฒนาเทศบาล
 • ปีงบประมาณ.2561-2562
 • ปีงบประมาณ 2559-2560
 • ปีงบประมาณ 2558
 • แผนอัตรากำลัง
 • ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report)
 •     
         กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
         กฏกระทรวง
         เทศบัญญัติ


  สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
  โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com