นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552
ประกาศ เทศบาลตำบลกมลาไสย
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชุดที่ 1
[30/06/2563 10:06:40] อ่าน 61 ครั้ง
ประกาศ ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศ ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[19/03/2563 10:01:20] อ่าน 103 ครั้ง
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 อ่าน 101 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย เรื่อง รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อ่าน 89 ครั้ง
*******กรณีผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคาร (เท่านั้น)******* อ่าน 86 ครั้ง
แข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 อ่าน 71 ครั้ง
ประกาศ ผลการแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2554 อ่าน 422 ครั้ง
ประกาศ ผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเรือยาวประเพณี อ่าน 401 ครั้ง
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2554 อ่าน 475 ครั้ง
โครงการอบรมเย็บฝ้าปักมือ ประจำปี 2554 อ่าน 398 ครั้ง
หน้า [1][2][3]


ประกาศ เทศบาลตำบลกมลาไสย
กำหนดการแจกเบี้ย เทศบาลตำบลมกลาไสย ประจำเดือนสิงหาคม [03/08/2563 15:59:42] อ่าน 7 ครั้ง

เทศบาลตำบลกมลาไสยออกมอบเงินช่วยเหลือคนพิการ
ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)จำนวน 1,000 บาท [11/06/2563 11:12:55] อ่าน 43 ครั้ง

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563
กำหยดการ ดำเนินงาน [09/06/2563 14:09:36] อ่าน 51 ครั้ง

กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563
... [04/06/2563 13:36:20] อ่าน 43 ครั้ง

นายสักรินทร์ ภูงามเงิน ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกคน
ได้นำเครื่องบริโภค ไข่ไก่ มาม่า ปลากระป๋อง น้ำดื่ม ผงซักผ้า สบู่ ฯลฯ ณ. ตู้ปันสุข ..เทศบาลตำบลกมลาไสย [04/06/2563 10:42:18] อ่าน 61 ครั้ง

ตู้ปันสุข เทศบาลตำบลกมลาไสย
ตั้ง ณ ศูนย์อาหารตลาดต้องชมเทศบาลตำบลกมลาไสย [04/06/2563 09:19:48] อ่าน 43 ครั้ง

5 ธันวาคม 2554
พสกนิกรชาวอำเภอกมลาไสย ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกมลาไสย [08/12/2554 12:42:52] อ่าน 406 ครั้ง

โครงการเทศบาลร่วมใจต้านภัยเอดส์ ปี 54
เอดส์ ลดแล้ว...ลดอีก [01/12/2554 12:14:05] อ่าน 400 ครั้ง

การดำเนินงานของโครงการวิจัยผักปลอดสารพิษฯ
การเตรียมดินก่อนปลูก [01/12/2554 11:33:29] อ่าน 408 ครั้ง

อบรมโครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาตลาดพืชผักปลอดภัยฯ
โครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาตลาดพืชผักปลอดภัยฯ [15/11/2554 11:51:08] อ่าน 404 ครั้ง

หน้า [1][2][3][4]

 • ประกาศประกวดราคา[ 15/07/2563 11:20:02 ] อ่าน 19 ครั้ง
 • ประกาศประกวดราคา[ 15/07/2563 11:14:23 ] อ่าน 16 ครั้ง
 • ประกาศประกวดราคา[ 15/07/2563 11:02:14 ] อ่าน 14 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา[ 04/06/2563 09:24:04 ] อ่าน 37 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา[ 04/06/2563 09:16:31 ] อ่าน 29 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา[ 04/06/2563 09:01:50 ] อ่าน 24 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา[ 04/06/2563 08:47:11 ] อ่าน 26 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา[ 04/06/2563 08:45:38 ] อ่าน 24 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา[ 02/06/2563 16:08:49 ] อ่าน 25 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา[ 02/06/2563 16:06:44 ] อ่าน 28 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา[ 02/06/2563 16:05:00 ] อ่าน 22 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา[ 02/06/2563 16:02:54 ] อ่าน 26 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา[ 02/06/2563 16:00:06 ] อ่าน 24 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา[ 02/06/2563 15:58:59 ] อ่าน 26 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา[ 02/06/2563 15:57:31 ] อ่าน 24 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา[ 02/06/2563 15:55:14 ] อ่าน 23 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา[ 02/06/2563 15:53:53 ] อ่าน 25 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา[ 02/06/2563 15:52:23 ] อ่าน 21 ครั้ง
 • หน้า [1][2][3][4][5][6][7]  – ยังไม่มีข้อมูล —
  โปรดค้นหาจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลางโดยตรง ->คลิก

 • แผนพัฒนาเทศบาล
 • ปีงบประมาณ.2561-2562
 • ปีงบประมาณ 2559-2560
 • ปีงบประมาณ 2558
 • แผนอัตรากำลัง
 • ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report)
 • แบบสำรวจความคิดเห็น - Voting Script 1.9.1

  แบบสำรวจความคิดเห็น

  ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการรับเบี้ยยังชีพในระบบธนาคาร ประจำปีงบประมาณ 2563

    ดีมาก
    ดี
    พอใช้
    น้อย
    ไม่สะดวก

     (Display results)

  This page is powered by GentleSource Poll and Voting Script. The script allows you to run votes and polls on your website.  สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
  โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com