นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552

  รายงานข้อมูลทางการเงิน
   >>> รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปี 2564
   >>> รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปี 2565
   >>> รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปี 2566
สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
-->