นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552


กองคลัง

ชื่อ นามสกุล : นางสาวศรีประไพ ไชยศรีรักษ์
รหัสเลขที่ตำแหน่ง : 040103001
ตำแหน่ง : นักบริหารงานคลัง
  • ปะวัติการดำรงตำแหน่ง
  • ประวัติการเลื่อนขั้น
  • การฝึกอบรม

  • สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
    โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com