จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552นายวิรัล วรามิตร
ตำแหน่ง ประธานสภา
Email : @kamalasai.go.th
เบอร์ติดต่อ
นายพลากร กุดวิฬา
ตำแหน่ง รองประธานสภา
Email : @kamalasai.go.th
เบอร์ติดต่อ


Email : @kamalasai.go.th
เบอร์ติดต่อ
นายวิรพันธ์ ทุมกิ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล
Email : @kamalasai.go.th
เบอร์ติดต่อ

สมาชิกสภาเทศบาล
Email : @kamalasai.go.th
เบอร์ติดต่อ

สมาชิกสภาเทศบาล
Email : @kamalasai.go.th
เบอร์ติดต่อ

สมาชิกสภาเทศบาล
Email : @kamalasai.go.th
เบอร์ติด่อ

สมาชิกสภาเทศบาล
Email : @kamalasai.go.th
เบอร์ติดต่อ
นางเอื้องพร สีกาศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
Email : @kamalasai.go.th
เบอร์ตืดต่อ
นายสุรศักดิ์ หมั้นเหนียว
สมาชิกสภาเทศบาล
Email : @kamalasai.go.th
เบอร์ติดต่อ

สมาชิกสภาเทศบาล
Email : @kamalasai.go.th
เบอร์ติดต่อ

สมาชิกสภาเทศบาล
Email : @kamalasai.go.th
เบอร์ติดต่อ
สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com