นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552


วัดเกษมาคม ตำบลหลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์


วัดปฐมเกษาราม ตำบลหลักเมือง อ.กมลาไสย
ตั้งอยู่ที่บ้านคุ้มใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๐ ไร ๑ งาน ๑๕ ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๔ เมตร กุฏิสงฆ์ ๕ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง กุฏิรับรองพระชั้นผู้ใหญ่ จำนวน ๑ หลัง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมือ พ.ศ.๒๕๐๐
วัดปฐมเกษาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๔ ชาวบ้านเรียกว่า "วัดกลาง" สร้างวัดโดยพระราษฎรบริหาร (ท้าวเกษ) เจ้าเมื่องกมลาไสย อุทิศที่ดินสร้างเป็นอนุสรณ์ประจำตรกูล การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสทั้งหมด ๑๑ รูป รูปที่ ๑๑ พระครูปฐมธรรมรักขิต เจ้าคณะอำเภอกมลาไสย เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ การศึกษามีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์, ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก เทศบาลตำบลกมลาไสย เป็นที่ตั้งสำนักงานพุทธสมาคมอำเภอกมลาไสย


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
-->