จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552
นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย
เบอร์ติดต่อ 064-1976324

นางสาวโสภิตา ฤทธิ์พร
รองนายกเทศมนตรกมลาไสย
เบอร์ติดต่อ 064-3176945

นางยุวรินทร์ พีระวราสิทธิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย
เบอร์ติดต่อ 086-2397852


นายนายจักราวุธ วรามิตร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย
เบอร์ติดต่อ 083-8441456นายสมศักดิ์ แสนศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย
เบอร์ติดต่อ 081-8712710


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
-->