จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย
เบอร์ติดต่อ 064-197-6324

นายวุฒิชัย สรรพลุน
รองนายกเทศมนตรกมลาไสย
เบอร์ติดต่อ 095-178-3592

นางยุวรินทร์ พีระวราสิทธิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย
เบอร์ติดต่อ 086-239-7852


นายธนพล แฝงจันดา
เลขานายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย
เบอร์ติดต่อ 062-889-5655นายสมศักดิ์ แสนศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย
เบอร์ติดต่อ 081-871-2710


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com