นายณรงค์ คูธนพิทักษ์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

ท่านเข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์
เริ่มจากวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552

บุคลากรประจำกองการศึกษา

ชื่อ - สกุล : นายธงชัย โคตรพัฒน์
เลขที่ตำแหน่ง : 56732
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 • ประวัติการดำรงตำแหน่ง
 • ประวัติการฝึกอบรม
 • ประวัติการศึกษา


 • ชื่อ - สกุล : นายอัครเดช นาสินเพิ่ม
  เลขที่ตำแหน่ง : 080207001
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • ประวัติการดำรงตำแหน่ง
 • ประวัติการฝึกอบรม
 • ประวัติการศึกษา

 • สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
  โทร.0-438-99154, แฟกซ์ 0-4389-9088 ติดต่อผู้ดูเว็บไซต์webmaster@kamalasai.go.th หรือ akaradach@hotmail.com