นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552


กองการศึกษา

ชื่อ นามสกุล : นายธงชัย โคตรพัฒน์
รหัสเลขที่ตำแหน่ง : 56732
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 • ปะวัติการดำรงตำแหน่ง
 • ประวัติการเลื่อนขั้น
 • การฝึกอบรม


 • ชื่อ นามสกุล : นายอัครเดช นาสินเพิ่ม
  รหัสเลขที่ตำแหน่ง : 080207001
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • ปะวัติการดำรงตำแหน่ง
 • ประวัติการเลื่อนขั้น
 • การฝึกอบรม

 • สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
  โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com