³ç ٸԷѡ
¡յӺš

ҹ䫵
ҡѹ 16 Ȩԡ¹ 2552ผลการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2558
ผลการแข่งขันเรือยาวประเพณี ที่ร่วมการแข่งขัน ประจำปี 2558
[21/10/2558 08:27:27] ҹ 360
ผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเรือยาวใหญ่
แข่งขัน วันที่ 28 กันยายน 2557
[16/09/2557 10:32:38] ҹ 357
ผลการจับสลากเรือยาวกลางทั่วไป ҹ 358
ผลการจับสลากการแข่งขันเรือยาวท้องถิ่น ҹ 357
ผลการจับสลาก เรือเล็ก 10 ฝีพาย วันที่ 25 กันยายน 2557 ҹ 359
กำหนดการวันแม่แห่งชาติ เทศบาลตำบลกมลาไสย ҹ 354
ผลการแบ่งสายการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ ҹ 356
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ҹ 359
กำหนดการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองกมลาไสย ҹ 360
การจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองกมลาไสย ҹ 357
˹ [1][2][3]


เทศบาลตำบลกมลาไสย ประชุมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
นำโดยนายณรงค์ คูธนพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย [10/08/2560 02:54:10] ҹ 357
เทศบาลตำบลกมลาไสย มอบกรวยจราจร
นำโดยนายณรงค์ คูธนพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย [10/08/2560 02:48:58] ҹ 358
เทศบาลตำบลกมลาไสย ออกเยี่ยมคลอดประชาชาชน
นำโดยนายณรงค์ คูธนพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย [10/08/2560 02:39:44] ҹ 358
เทศบาลตำบลกมลาไสย ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
นำโดยนายณรงค์ คูธนพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย [10/08/2560 02:27:13] ҹ 358
โครงการอบรมปฏิบัติธรรม ประจำปี 2560
โครงการอบรมปฏิบัติธรรม เทศบาลตำบลกมลาไสย ประจำปี 2560 [27/06/2560 07:56:38] ҹ 363
งานประเพณีแข่งเรือยาวประจำปี 2559
งานประเพณีแข่งเรือยาวประจำปี 2559 ของเทศบาลตำบลกมลาไสย [27/06/2560 04:37:22] ҹ 360
˹ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]

 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 31/08/2559 03:32:17 ] ҹ 361
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์[ 31/08/2559 03:29:03 ] ҹ 360
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา [ 22/12/2558 05:35:16 ] ҹ 366
 • ประกาศจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 23/11/2558 07:17:33 ] ҹ 358
 • ประกาศผู้ชนะการประมูล[ 18/09/2558 05:39:15 ] ҹ 363
 • จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์[ 10/08/2558 08:07:15 ] ҹ 370
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคา[ 11/06/2558 02:34:22 ] ҹ 358
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 โครงการ[ 02/06/2558 02:07:20 ] ҹ 359
 • การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์[ 02/06/2558 02:05:53 ] ҹ 366
 • การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์[ 07/02/2557 08:54:48 ] ҹ 358
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์[ 03/06/2556 12:35:04 ] ҹ 378
 • ประกาศจ้างเหมาก่อสร้าง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 โครงการ [ 01/04/2556 13:19:36 ] ҹ 365
 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 22/03/2556 11:14:57 ] ҹ 359
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 35/55[ 24/09/2555 15:02:15 ] ҹ 362
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 34/55[ 24/09/2555 14:55:51 ] ҹ 358
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 32/55[ 24/09/2555 14:52:17 ] ҹ 359
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา เลขที่ 33/55[ 24/09/2555 14:49:30 ] ҹ 354
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา เลขที่ 31/55[ 24/09/2555 14:44:40 ] ҹ 355
 • ˹ [1][2][3][4][5][6]


  СȨѴͨѴҧ
 • ประกวดราคาจ้างโครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดระนองกับประชาคมอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 5 - บ้านแมด หมู่ที่ 9 ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง

 • ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานปลูกป่าทั่วไป จำนวน ๔๐๐ ไร่ ของหน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๑ ทับ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนายกอรุณ เทศถมยา หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ Zoom in ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ประกวดราคาซื้อจัดซ้ือรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบ้านเลาเต่า ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม (ระยะที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระบัว อ.เมืองสงขลา รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   

 • ἹѲҵӺ 3
 • ἹطʵþѲҷͧ
        ..2558-2562
 • ἹþѲ 3 ..2558-2560
 • ἹôԹҹ Шӻէҳ 2558
 • Ⱥѭѵԧҳ¨
  Шӻէҳ ..2558
 •     ·Ǣͧ
         Ҫѭѵ
         ºзǧ
         /Ⱥѭѵ
         ӹҨ˹ҷͧȺ
         ..
       ҹԡ
         鹵͹Ѻԡ
         ͺԡáҧҤ
         Ѻʹ

      蹪ͺ䫵
       ˹á
       㹺ؤ

  ӹѡҹȺŵӺš Ӻš ͡ ѧѴԹ
  .0-438-99154, ῡ 0-4389-9088 Դͼ䫵webmaster@kamalasai.go.th akaradach@hotmail.com