นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552

ภาพโครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ ประจำปี 2565
วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 ณ สวนปันบุญ บ้านดอนแคน อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพโครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ ประจำปี 2565
วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 
ณ สวนปันบุญ บ้านดอนแคน อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั้ง 12 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลกมลาไสย
รับฟังการบรรยายการสร้างแรงบันดาลใจ และหลักการทำเกษตรอินทรีย์ โดยนางสุจารี ธนศิริธนากร ผอ.ศูนย์เรียนรู้ปันบุญ ชมการสาธิตทำปุ๋ยหมัก สาธิตการเพราะต้นกล้า สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพน้ำหมักถั่วเหลืองอ่าน 371 ครั้ง
ข่าวโดย admin
หน่วยงาน admin
วันที่ 27/06/2566 13:53:20


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
-->