นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552

คำสั่ง เทศบาลตำบลกมลาไสย
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

ไฟล์แนบเอกสาร

อ่าน 364 ครั้ง
ข่าวโดย admin
หน่วยงาน admin
วันที่


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
-->