นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาล(ครั้งแรก)
เทศบาลตำบลกมลาไสย ได้รับเกียรติจาก ท่าน สัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
เทศบาลตำบลกมลาไสย ได้รับเกียรติจาก ท่าน สัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสยปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาล(ครั้งแรก) เพื่อเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลกมลาไสยและตำแหน่งที่เกี่ยวข้องฯ ที่ประชุมสภาเทศบาลได้มีมติดังนี้คือ
นายพลากร กุดวิฬา ประธานสภาฯ
นางสนทนา สวนโพธิ์ รองประธานสภาฯ
นายสุธี ดงรุ่ง เลขานุการสภาเทศบาล

อ่าน 410 ครั้ง
ข่าวโดย admin
หน่วยงาน admin
วันที่ 14/05/2564 14:34:31     ................


     ................


     ................


     ................


     ................

สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
-->