นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552
ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี
ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์ด้างล่างนี้ >>

อ่าน 88 ครั้ง
ข่าวโดย เทศบาลตำบลกมลาไสย
หน่วยงาน กองคลัง
วันที่ 29/12/2563 11:15:07


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com