นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552


ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา


ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนมิตรสัมพันธ์ ๓ ช่วงต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - กุดยาว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกมลาไสย ยาว ๑๑๗ ม. กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ เทศบาลตำบลกมลาไสย ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนมิตรสัมพันธ์ ๓ ช่วงต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - กุดยาว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกมลาไสย ยาว ๑๑๗ ม. กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(๗๒.๑๔.๑๑.๐๔ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ภูพัฒนาก่อสร้าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สักรินทร์ ภูงามเงิน 
(นายสักรินทร์ ภูงามเงิน)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย
 

อ่าน 31 ครั้ง
ข่าวโดย นางสาวมัณฑนา ปรีเลขา
หน่วยงาน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
วันที่ 13/11/2563 10:37:56
ไฟล์แนบในเอกสารชุดนี้


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com