นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552


ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา
ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย ชุมชนในเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลกมลาไสย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ เทศบาลตำบลกมลาไสย ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย ชุมชนในเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลกมลาไสย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ปรับปรุงโรงเรียนอนุบาลเทศบาล จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวุฒิชาติ เชาว์น้อย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๙,๙๖๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สักรินทร์ ภูงามเงิน 
(นายสักรินทร์ ภูงามเงิน)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย
 

อ่าน 33 ครั้ง
ข่าวโดย นางสาวมัณฑนา ปรีเลขา
หน่วยงาน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
วันที่ 28/10/2563 08:54:03
ไฟล์แนบในเอกสารชุดนี้
  • แผนจัดซื้อ.pdf
  • แผนจัดซื้อ.pdf
  • แผนจัดซื้อ.pdf
  • แผนจัดซื้อ.pdf

  • สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
    โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com