นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552

เทศบาลตำบลกมลาไสยออกมอบเงินช่วยเหลือคนพิการ
ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)จำนวน 1,000 บาท

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลกมลาไสย นำโดยนายสักรินทร์  ภูงามเงิน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองงาน และเจ้าหน้าที่ ออกมอบเงินช่วยเหลือคนพิการ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)จำนวน 1,000 บาท

อ่าน 404 ครั้ง
ข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ
หน่วยงาน เทศบาลตำบลกมลาไสย
วันที่ 11/06/2563 11:12:55


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
-->