นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552

กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563
...

กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563
📢📢เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลกมลาไสยได้มีมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือการตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่าง ขอความร่วมมือผู้สูงอายุที่มารับเบี้ยยังชีพได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกท่าน🥰🥰


อ่าน 404 ครั้ง
ข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ
หน่วยงาน เทศบาลตำบลกมลาไสย
วันที่ 04/06/2563 13:36:20     ................


     ................


     ................

สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
-->