นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552
ประกาศ ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศ ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อ่าน 259 ครั้ง
ข่าวโดย งานจัดเก็บรายได้
หน่วยงาน กองคลัง
วันที่ 19/03/2563 10:01:20


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com