นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552
*******กรณีผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคาร (เท่านั้น)*******
เทศบาลตำบลกมลาไสย ขอแจ้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ท่านใดที่ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลกมลาไสย ขอแจ้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ท่านใดที่ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการของเดือนมกราคม 2563 ให้ท่านถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ,สำเนาเลขที่บัญชีธนาคาร มาแจ้ง ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลกมลาไสย ด่วน!!! เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขในระบบและเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติม โทร 043-899154 และ 086-4584354 ในวันและเวลาราชการ


อ่าน 240 ครั้ง
ข่าวโดย กองสวัสดิการสั่งคม
หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม
วันที่ 06/02/2563 14:56:15


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com