นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552
แข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562
ณ วันที่ 26-29 กันยายน 2562

 

กำหนดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี  ๒๕๖๒

ณ สนามลำน้ำปาว  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์

ระหว่างวันที่  ๒๖ – ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๒

……………………..……..

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒
       
เวลา ๐๘.๓๐น.      - แข่งขันเรือเล็กทั่วไป ไม่เกิน10 ฝีพาย   รายงานตัวเพื่อทำการแข่งขัน

เวลา  ๐๙.๐๐ น.     - เริ่มการแข่งขันเรือเล็กทั่วไป ไม่เกิน10 ฝีพาย ตามสูจิบัตรการแข่งขัน

วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๒

        เวลา ๐๘.๓๐ น.      - แขกผู้มีเกียรติและคณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือยาวฯ พร้อมกัน ณ กองอำนวยการ

                               - เรือที่เข้าร่วมแข่งขันประจำ ณ หน้ากองอำนวยการ

                               - ขบวนพาเหรดเชิญถ้วยพระราชทานเคลื่อนขบวนจากจุดเริ่มต้น ณ บริเวณ OTOP

    อำเภอกมลาไสย  ไปตามเส้นทางร้อยเอ็ด – กาฬสินธุ์   จนถึงกองอำนวยการ  

        เวลา ๐๙.๐๐ น.     - ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีเดินทางมาถึงบริเวณกองอำนวยการ

                                 ประธานในพิธีนั่งประจำที่

                               - เจ้าหน้าที่เชิญถ้วยพระราชทานฯ ประดิษฐานที่แท่นหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์
                                    ณ กองอำนวยการ  วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

                                - ประธานพิธีเปิดธูปเทียนแพร ถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์และยืน
                                    ประจำแท่นรับรายงาน

                                - นายอำเภอกมลาไสย กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ

                                - นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย  กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

                                - ประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์

                                - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  และลั่นฆ้องชัย  ปล่อยแพรป้ายลูกโป่ง  และลูกโป่ง 

                                  วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์  เจ้าหน้าที่จุดพลุ  และตะไล

                                  - ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติชมการรำเรือส่วง ประกอบตีกลองพังฮาด

                                - ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติชมการแข่งขันเรือยาวกลางท้องถิ่นคู่เปิดสนาม
                                    และเริ่มแข่งขันเรือยาวกลางท้องถิ่น ไม่เกิน 40 ฝีพาย ตามสูจิบัตร                                                                       

วันเสาร์ที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒

          เวลา ๐๘.๓๐ น.     – ผู้จัดการเรือยาวกลางทั่วไป ไม่เกิน ๔๐ ฝีพาย  รายงานตัวรับสูจิบัตรการแข่งขัน

  เวลา ๐๙.๐๐ น.     -  เริ่มการแข่งขันเรือยาวกลางทั่วไป ไม่เกิน ๔๐ ฝีพาย ตามสูจิบัตร
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒

          เวลา ๐๘.๓๐ น.     -  ผู้จัดการเรือยาวใหญ่ ไม่เกิน ๕๕ ฝีพายรายงานตัวรับสูจิบัตรการแข่งขัน

                                  -  ผู้จัดการเรือยาวกลางท้องถิ่น และเรือยาวกลางทั่วไป ที่เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
                                     รายงานตัวจับสลากร่อง
          เวลา ๐๙.๐๐ น.    -  แข่งขันเรือยาวใหญ่  แข่งขันเรือยาวกลางท้องถิ่น
                                  -  เรือยาวกลางทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ ตามสูจิบัตร

 

                                                               

 

 

 

 

 

-๒-


           เวลา ๑๕.๐๐ น.     -  พิธีปิดการแข่งขัน

                                  -  เรือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศทุกประเภท พร้อมกันที่หน้ากองอำนวยการ                 

                                  - พิธีกรเชิญผู้จัดการเรือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศทุกประเภท ตั้งแถวที่
                                       หน้ากองอำนวยการ

                                  - ประธานในพิธีประจำแท่นรับรายงาน

                                  - ประธานดำเนินการแข่งขันกล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขัน และเชิญผู้จัดการเรือ      

                                       ที่ชนะเลิศทำพิธีรับถ้วยพระราชทานฯจากแท่นประดิษฐานหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์       

                                  -  ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติมอบถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลให้แก่เรือประเภท
                                        ต่างๆตามลำดับ

                                   -  ประธานในพิธีกล่าวปิดงาน  เจ้าหน้าที่จุดพลุ  ตะไล  เสร็จพิธี
                                      

                                                -----------------------------------------------

 

 

 


อ่าน 187 ครั้ง
ข่าวโดย กองการศึกษา
หน่วยงาน กองการศึกษา
วันที่ 05/02/2563 16:12:31


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com