นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552
ประกาศการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
- การประกวดกระทง
- การประกวดนางงามนพมาศ
- การแสดงเรือไฟ จากคุ้มวัด
- การแสดงสินค้าจากชุมชน

อ่าน 185 ครั้ง
ข่าวโดย กองการศึกษา
หน่วยงาน กองการศึกษา
วันที่ 02/11/2561 01:35:40


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com