นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552
ผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเรือยาวใหญ่
แข่งขัน วันที่ 28 กันยายน 2557

ผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเรือยาวใหญ่

     สาย  ก.                                                           สาย ข.

1).  ยุทธการนาวา                                                         1).  นางคำปิว

2).  เพชรคำแพง                                                           2).   ไชยานุภาพ         

3).  สาวภูไท                                                               3).   เทพอัมรินทร์                          

                                               

สูจิบัตรการแข่งขันเรือยาวใหญ่และเรือยาวกลางเรือท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศ

 (แข่งขัน  วันที่  28  กันยายน  2557)

เที่ยวที่

เวลา

สาย

เรือคู่แข่นขัน  –  ร่องน้ำ

หมายเหตุ

(ผลการแข่งขัน)

1

09.00

ยุทธการนาวา

เพชรคำแพง

 

2

09.10

นางคำปิว

ไชชานุภาพ

 

3

09.20

      แข่งขันเรือท้องถิ่นชิงที่ 3  เที่ยวที่  1

4

09.30

สาวภูไท

ยุทธการนาวา

 

5

09.40

เทพอัมรินทร์

นางคำปิว

 

6

09.50

     แข่งขันเรือทั่วไปชิงที่ 3  เที่ยวที่  1

7

10.00

เพชรคำแพง

สาวภูไท

 

8

10.10

ไชยยานุภาพ

เทพอัมรินทร์

 

9

10.20

        แข่งขันเรือท้องถิ่นชิงชนะเลิศเที่ยวที่ 1

10

10.30

เพชรคำแพง

ยุทธการนาวา

 

11

10.40

ไชยยานุภาพ

นางคำปิว

 

12

10.50

        แข่งขันเรือยาวทั่วไปชิงชนะเลิศเที่ยวที่  1

13

11.00

ยุทธการนาวา

สาวภูไท

 

14

11.10

นางคำปิว

เทพอัมรินทร์

 

15

11.20

        แข่งขันเรือท้องถิ่นชิงที่  3 เที่ยวเปลี่ยนร่องน้ำ

16

11.30

สาวภูไท

เพชรคำแพง

 

17

11.40

เทพอัมรินทร์

ไชยยานุภาพ

 

18

11.50

    แข่งขันเรือยางทั่วไปชิงที่ 3 เที่ยวเปลี่ยนร่องน้ำ

19

13.00

    แข่งขันเรือยาวใหญ่รอบไขว้สายคู่ที่  1 

20

13.10

    แข่งขันเรือยาวใหญ่รอบไขว้สายคู่ที่  2 

21

13.20

    แข่งขันเรือยาวท้องถิ่นชิงชนะเลิศเที่ยวที่  2 

20

13.30

    แข่งขันเรือยาวใหญ่รอบไขว้สายคู่ที่ 1  เปลี่ยนร่องน้ำ

21

13.40

    แข่งขันเรือยาวใหญ่รอบไขว้สายคู่ที่ 2  เปลี่ยนร่องน้ำ

20

13.50

    แข่งขันเรือยาวทั่วไปชิงชนะเลิศเที่ยวที่  2

21

14.00

    แข่งขันเรือยาวใหญ่ชิงที่ 3  เที่ยวที่ 1

20

14.10

    แข่งขันเรือยาวใหญ่ชิงชนะเลิศ เที่ยวที่  1

21

14.20

    แข่งขันเรือยาวใหญ่ชิงที่ 3  เที่ยวที่ 2

20

14.30

    แข่งขันเรือยาวใหญ่ชิงชนะเลิศ เที่ยวที่  2

15.00 – 16.00 

พิธีปิดการแข่งขัน

สรุปผลการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปี  พุทธศักราช ม 2557    สนามลำน้ำปาว  อำเภอกมลาไสย


อ่าน 495 ครั้ง
ข่าวโดย กองการศึกษา
หน่วยงาน กองการศึกษา
วันที่ 16/09/2557 10:32:38


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com