นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552
ผลการจับสลาก เรือเล็ก 10 ฝีพาย วันที่ 25 กันยายน 2557
..

ผลการจับสลากแบ่งสายเรือเล็ก  8 -  10  ฝีพาย

(รอบแรก  แข่ง  วันที่  25  กันยายน  2557)

          สาย  ก.                                        สาย ข.                             สาย  ค.

  1).   ดวงสมพงษ์                            1).  เทพศักดิ์สิทธิ์                    1).  เทศบาลตำบลดงลิง  

  2).  ธิดาหลาวทอง                          2).  ธิดาคำปิว                       2).  เพชรพญาลือ

  3).  ธิดานาคราช                           3).  เทพชลที                        3).  หลานเจ้าปู่โนนไฮ   

  4).  แก้วเวียงคำ                            4).  ขนุนทอง                       4).  เพชรสายรุ้ง

                                                                                     

 

สูจิบัตรการแข่งขันเรือเล็กรอบแรก

(แข่งขัน  วันที่  25  กันยายน  2557)

เที่ยวที่

เวลา

สาย

เรือคู่แข่งขัน  –  ร่องน้ำ

หมายเหตุ

(ผลการแข่งขัน)

1

09.00

ดวงสมพงษ์

ธิดาหลาวทอง

 

2

09.05

เทพศักดิ์สิทธิ์

ธิดาคำปิว

 

3

09.10

ทต.ดงลิง

เพชรพญาลือ

 

4

09.15

ธิดานาคราช

แก้วเวียงคำ

 

5

09.20

เทพชลที

ขนุนทอง

 

6

09.25

หลานเจ้าปู่โนนไฮ

เพชรสายรุ้ง

 

7

09.30

ธิดานาคราช

ดวงสมพงษ์

 

8

09.35

เทพชลที

เทพศักดิ์สิทธิ์

 

9

09.40

หลานเจ้าปู่โนนไฮ

ทต.ดงลิง

 

10

09.45

ดวงสมพงษ์

แก้วเวียงคำ

 

11

09.50

เทพศักดิ์สิทธิ์

ขนุนทอง

 

12

10.00

ทต.ดงลิง

เพชรสายรุ้ง

 

13

10.05

ธิดาหลาวทอง

ธิดานาคราช

 

14

10.10

ธิดาคำปิว

เทพชลที

 

15

10.15

เพชรพญาลือ

หลานเจ้าปู่โนนไฮ

 

16

10.20

แก้วเวียงคำ

ธิดาหลาวทอง

 

17

10.25

ขนุนทอง

ธิดาคำปิว

 

18

10.30

เพชรสายรุ้ง

เพชรพญาลือ

 

19

10.35

ธิดาหลาวทอง

ดวงสมพงษ์

 

20

10.40

ธิดาคำปิว

เทพศักดิ์สิทธิ์

 

21

10.45

เพชรพญาลือ

ทต.ดงลิง

 

22

10.50

แก้วเวียงคำ

ธิดานาคราช

 

23

10.55

ขนุนทอง

เทพชลที

 

24

11.00

เพชรสายรุ้ง

หลานเจ้าปู่โนนไฮ

 

25

11.05

ดวงสมพงษ์

ธิดานาคราช

 

26

11.10

เทพศักดิ์สิทธิ์

เทพชลที

 

27

11.15

ทต.ดงลิง

หลานเจ้าปู่โนนไฮ

 

28

11.20

แก้วเวียงคำ

ดวงสมพงษ์

 

29

11.25

ขนุนทอง

เทพศักดิ์สิทธิ์

 

30

11.30

เพชรสายรุ้ง

ทต.ดงลิง

 

31

11.35

ธิดานาคราช

ธิดาหลาวทอง

 

32

11.40

เทพชลที

ธิดาคำปิว

 

33

11.45

หลานเจ้าปู่โนนไฮ

เพชรพญาลือ

 

34

11.50

ธิดาหลาวทอง

แก้วเวียงคำ

 

35

11.55

ธิดาคำปิว

ขนุนทอง

 

36

12.00

เพชรพญาลือ

เพชรสายรุ้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรือเล็ก  10 ฝีพายที่ได้สิทธิ์แข่งขันรอบ  2

          สาย ก.                                                                     สาย ข.

1.  คะแนนรวมที่  1   สาย                                    1.  เรือคะแนนรวมที่ 2  สาย 

    เรือ.........................................................      (ก 1)                  เรือ................................................................. (ข 1)

2.  คะแนนรวมที่  2   สาย                                    2.  เรือคะแนนรวมที่  1  สาย 

    เรือ..........................................................     (ก 2)                   เรือ................................................................ (ข 2)

3.  คะแนนรวมที่  1   สาย                                    3.  เรือคะแนนรวมที่  2   สาย ค

   เรือ..........................................................      (ก 3)                   เรือ................................................................ (ข 3)

 


อ่าน 503 ครั้ง
ข่าวโดย กองการศึกษา
หน่วยงาน กองการศึกษา
วันที่ 16/09/2557 10:23:47


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com