นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552
การดำเนินงานของโครงการวิจัยผักปลอดสารพิษฯ
การเตรียมดินก่อนปลูก

.......................

อ่าน 531 ครั้ง
ข่าวโดย สาธารณสุขฯ
หน่วยงาน กองสาธารณสุขฯ
วันที่ 01/12/2554 11:33:29


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com