นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552
ประกาศ ผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเรือยาวประเพณี
ผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2554

ผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี 2554

วันที่29  สิงหาคม 2554

เทศบาลตำบลกมลาไสยอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

----------------------------------------

ประเภท เรือยาวใหญ่ (55  ฝีพาย)

                        
 

สาย ก

 
 

สาย ข

 
 

1. เรือยุทธการนาวา

 
 

1. เรือเจ้าแม่ประดู่ทอง

 
 

2. เรือเทพแสนชัย

 
 

2. เรือปฐวีสยาม

 
 

3. เรือคำปลิว

 
 

3. เรือเอกชัยนาวา

 

 

ประเภท เรือยาวกลางทั่วไป (40  ฝีพาย)

                              
 

สาย ก

 
 

สาย ข

 
 

1. เรือสมภาคสมสะอาด

 
 

1. นส.หงษ์ทอง

 
 

2. เรือเพชรโพธิ์ทอง

 
 

2. เรือพรพระเกษมสิงห์อุบล

 
 

3. เรือคำสิงห์

 
 

3. เรือเทพพานทอง

 
 

4. เรือเจ้าแม่คำเครือ

 
 

4. เรือเทพอัมรินทร์วารี

 

 

ประเภท เรือยาวกลางท้องถิ่น (40  ฝีพาย)

                                    
 

สาย ก

 
 

สาย ข

 
 

1. เรือยอดสง่า

 
 

1. เรือเทพศิริวารินทร์

 
 

2. เรือพญานาคราช

 
 

2. เรือเจ้าแม่แพงศรีเมือง

 
 

3. เรืออินทร์แปลง

 
 

3. เรือสมนึก

 
 

4. เรือแม่ยอดสง่า

 
 

4. เรือสร้อยแสนคำ

 
 

5. เรือเทพศิริมงคล

 
 

 

 

 


อ่าน 534 ครั้ง
ข่าวโดย กองการศึกษา
หน่วยงาน กองการศึกษา
วันที่ 30/08/2554 14:20:52


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com