นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2554
จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกมลาไสย..

    ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกมลาไสย ได้ดำเนินโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 22 - 25  กันยายน 2554 ณ สนามลำน้ำปาว อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมการแข่งขันเรือยาวของท้องถิ่น สร้างความสมัคคีของประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่าน 602 ครั้ง
ข่าวโดย กองการศึกษา
หน่วยงาน กองการศึกษา
วันที่ 01/08/2554 14:04:52


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com