นายณรงค์ คูธนพิทักษ์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552ชื่อ นามสุล : นายธงชัย โคตรพัฒน์
รหัสเลขตำแหน่ง : 56732
การฝึกอบรม : นักวิชาการศึกษา

ประวัติการดำรงตำแหน่ง
วันที่ ตำแหน่ง ระดับ เงินเดือน เลขที่คำสั่ง ผู้สอนุมัติ
ประวัติการศึกษา
สถาบัน วุฒิการศึกษา ปีที่ได้รับ
ประวัติการฝึกอบรม
สถาบัน หลักสูตร ปีที่ฝึกอบรม
สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com