นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลกมลาไสย
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปฐมเกษาราม
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์โนนสวาง
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระบัวราษฏร์ประดิษฐ์
  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ามาลานที
สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com