นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552
ระเบียบเทศบาลตำบลกมลาไสย
ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564

.

อ่าน 69 ครั้ง
ข่าวโดย เทศบาลตำบลกมลาไสย
หน่วยงาน เทศบาลตำบลกมลาไสย
วันที่ 23/06/2564 14:27:47


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com