นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552
แข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562
ณ สนามแข่งเรือลำน้ำปาว อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 26-29 กันยายน 2562

..

อ่าน 106 ครั้ง
ข่าวโดย กองการศึกษา
หน่วยงาน กองการศึกษา
วันที่ 16/08/2562 02:39:39


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com