นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มไฟล์ PDF 


เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย  เรื่อง  การจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ลงวันที่   30  สิงหาคม   2559

 

เอกสารเลขที่

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ผลงานประเภทเดียวกัน

(ไม่น้อยกว่า) (บาท)

เงินค้ำประกันซอง

(บาท)

ค่าเอกสารประมูลฯ

ชุดละ (บาท)

4/59

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำถนนพิพัฒน์พลากร  ช่วงถนนราชบุตร  - ลำน้ำปาว  (สองข้าง)  ชุมชนในเมือง หมู่ที่ 1  ตำบลหลักเมือง  

750,300

232,000

37,515

1,000

5/59

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสานมิตร สองข้าง ชุมชนสระบัว หมู่ที่  5 ตำบลกมลาไสย

496,500

152,000

24,825

500

6/59

โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม เชื่อมทางเท้าหลังเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง  ช่วงหลังวัดชัยมงคล  ชุมชนในเมือง  หมู่ที่ 1 ตำบลกมลาไสย

859,010

258,000

42,951

1,000

7/59

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบหนองขุ่น  ช่วงต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนปากน้ำ  หมู่ที่  12 ตำบลกมลาไสย 

924,900

283,000

46,245

1,000

8/59

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเมืองใหม่พัฒนา  ด้านทิศตะวันออก ชุมชนเมืองใหม่ หมู่ที่  15  ตำบลกมลาไสย 

788,800

240,000

39,440

1,000

9/59

โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนน กลส. 1 ด้านทิศใต้  ชุมชนเมืองใหม่  หมู่ที่  15 ตำบลกมลาไสย 

1,424,600

424,000

71,230

1,500

10/59

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบำรุงนคเรศ ช่วงถนนกมรัตน์โสภณ  - ถนนอุปฮาดบำรุงทั้งสองฝั่ง  ชุมชนในเมือง  หมู่ที่ 1  ตำบลหลักเมือง 

1,418,300

433,000

70,915

1,500

11/59

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนวิบูลย์กิจ  ชุมชนกุดกว้าง หมู่ที่  3 ตำบลหลักเมือง

923,000

282,000

46,150

1,000

รวมเงินทั้งสิ้น

7,585,410

 

379,271

8,500


อ่าน 528 ครั้ง
ข่าวโดย นางสาวมัณฑนา ปรีเลขา
หน่วยงาน นักวิชาการพัสดุ
วันที่ 31/08/2559 03:32:17
ไฟล์แนบในเอกสารชุดนี้
 • สะพานคนเดิน ปร.4.pdf
 • สะพานคนเดิน ปร.5.pdf
 • ถนนพิพัฒน์พลากร.pdf
 • ถนนเมืองใหม่พัฒนา.pdf
 • บำรุงนคเรศ.pdf
 • รอบหนองขุ่น.pdf
 • วิบูลย์กิจ.pdf
 • สะพาน.pdf
 • ถนนประสานมิตร.pdf
 • กลส.1.pdf

 • สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
  โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com