นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552
ผลการจับสลากเรือยาวกลางทั่วไป
แข่งขันวันที่ 27 กันยายน 2557

ผลการจับสลากเรือยาวกลางทั่วไป

(แข่งขันวันที่  27  กันยายน  2557)

           สาย  ก.                                                                   สาย ข.

1).  สาวน้อยพิมพร                                                        1).  สาวสวยสุภาพร                         

2).  คำมีเพชร                                                              2).  เจ้าแม่คำเครือ       

3).  หนุ่มเขาวง                                                             3).  เจ้าแม่ธรรมเนียม                       

4).  เพชรภูคำ                                                              4).  สมภาคสมสะอาด    

                                                                     

เที่ยวที่

เวลา

สาย

เรือคู่แข่นขัน  –  ร่องน้ำ

หมายเหตุ

(ผลการแข่งขัน)

1

09.00

สาวน้อยพิมพ์พร

คำมีเพชร

 

2

09.15

สาวสวยสุภาพร

เจ้าแม่คำเครือ

 

3

09.30

หนุ่มเขาวง

เพชรภูคำ

 

4

09.45

เจ้าแม่ธรรมเนียม

สมภาคสมสะอาด

 

5

10.00

หนุ่มเขาวง

สาวน้อยพิมพ์พร

 

6

10.15

เจ้าแม่ธรรมเนียม

สาวสวยสุภาพร

 

7

10.30

สาวน้อยพิมพ์พร

เพชรภูคำ

 

8

10.45

สาวสวยสุภาพร

สมภาคสมสะอาด

 

9

11.00

คำมีเพชร

หนุ่มเขาวง

 

10

11.15

เจ้าแม่คำเครือ

เจ้าแม่ธรรมเนียม

 

11

11.30

เพชรภูคำ

คำมีเพชร

 

12

11.45

สมภาคสมสะอาด

เจ้าแม่คำเครือ

 

13

12.00

คำมีเพชร

สาวน้อยพิมพ์พร

 

14

12.15

เจ้าแม่คำเครือ

สาวสวยสุภาพร

 

15

12.30

เพชรภูคำ

หนุ่มเขาวง

 

16

12.45

สมภาคสมสะอาด

เจ้าแม่ธรรมเนียม

 

17

13.00

สาวน้อยพิมพ์พร

หนุ่มเขาวง

 

18

13.15

สาวสวยสุภาพร

เจ้าแม่ธรรมเนียม

 

19

13.30

เพชรภูคำ

สาวน้อยพิมพ์พร

 

20

13.45

สมภาคสมสะอาด

สาวสวยสุภาพร

 

21

14.00

หนุ่มเขาวง

คำมีเพชร

 

22

14.15

เจ้าแม่ธรรมเนียม

เจ้าแม่คำเครือ

 

23

14.30

คำมีเพชร

เพชรภูคำ

 

24

14.45

เจ้าแม่คำเครือ

สมภาคสมสะอาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


อ่าน 523 ครั้ง
ข่าวโดย กองการศึกษา
หน่วยงาน กองการศึกษา
วันที่ 16/09/2557 10:30:42


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com