นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552
ผลการจับสลากการแข่งขันเรือยาวท้องถิ่น
แข่งขัน วันที่ 26 กันยายน 2557

สูจิบัตรการแข่งขันเรือยาวท้องถิ่น

(แข่งขัน  วันที่  26 กันยายน  2557)

เที่ยวที่

เวลา

สาย

เรือคู่แข่งขัน  –  ร่องน้ำ

หมายเหตุ

(ผลการแข่งขัน)

1

10.00

ธิดาแพงศรีเมือง

เทพานทอง

 

2

10.15

นางสาวสมนึก

ยอดสง่า

 

3

10.30

เจ้าแม่สร้อยแสนคำ

เทพศิริมงคล

 

4

10.45

อินทร์แปลง

พญานาคราช

 

5

11.00

เจ้าแม่สร้อยแสนคำ

ธิดาแพงศรีเมือง

 

6

11.15

อินทร์แปลง

นางสาวสมนึก

 

7

11.30

ธิดาแพงศรีเมือง

เทพศิริมงคล

 

8

11.45

นางสาวสมนึก

พญานาคราช

 

9

12.00

เทพพานทอง

เจ้าแม่สร้อยแสนคำ

 

10

12.15

ยอดสง่า

อินทร์แปลง

 

11

12.30

เทพศิริมงคล

เทพพานทอง

 

12

12.45

พญานาคราช

ยอดสง่า

 

13

13.00

เทพพานทอง

ธิดาแพงศรีเมือง

 

14

13.15

ยอดสง่า

นางสาวสมนึก

 

15

13.30

เทพศิริมงคล

เจ้าแม่สร้อยแสนคำ

 

16

13.45

พญานาคราช

อินทร์แปลง

 

17

14.00

ธิดาแพงศรีเมือง

เจ้าแม่สร้อยแสนคำ

 

18

14.15

นางสาวสมนึก

อินทร์แปลง

 

19

14.30

เทพศิริมงคล

ธิดาแพงศรีเมือง

 

20

14.45

พญานาคราช

นางสาวสมนึก

 

21

15.00

เจ้าแม่น้อยแสนคำ

เทพพานทอง

 

22

15.15

อินทร์แปลง

ยอดสง่า

 

23

15.30

เทพพานทอง

เทพศิริมงคล

 

24

15.45

ยอดสง่า

พญานาคราช

 

 


อ่าน 572 ครั้ง
ข่าวโดย กองการศึกษา
หน่วยงาน กองการศึกษา
วันที่ 16/09/2557 10:27:04


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com