นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552
กำหนดการวันแม่แห่งชาติ เทศบาลตำบลกมลาไสย
กำหนดการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ วันจันทร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

กำหนดการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๗

 วันจันทร์  ที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗

  ห้องประชุมพระราษฎรบริหาร  (ชั้น ๒)  สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย

เวลา  ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.   -  แม่ดีเด่นรายงานตัว  และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่ห้องประชุมพระราษฎร
                                            บริหาร   เทศบาลตำบลกมลาไสย

เวลา  ๐๙.๓๐ น.                  -  ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี  (นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย)

                                                   ผู้ร่วมงานยืนตรงเคารพประธาน 

                                                -  บรรเลงเพลงมหาฤกษ์

                                                -  ประธานลงนามถวายพระพร                                      

                                                -  ประธานเปิดกรวยดอกไม้  ถวายคำนับ  ผู้ร่วมพิธีถวายคำนับพร้อมกัน

                                                -  ประธานถวายเครื่องราชสักการะ  (พานดอกมะลิสด)  ถวายความเคารพ

                                                -  ประธานอ่านประกาศราชสดุดี  เฉลิมพระเกียรติ  และถวายพระพรชัยมงคล

                                                   จบแล้วถวายความเคารพ  ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกัน

                                                -  ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี   

                                                -  นำเสนอประวัติแม่ดีเด่นที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  จำนวน  ๑๒  คน              

-  มอบรางวัลแม่ดีเด่นจำนวน ๑๒ รางวัล โดยนายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

                                                  (ท่านณรงค์  คูธนพิทักษ์กุล)

-  มอบรางวัลแม่ดีเด่น  ด้านสาธารณสุข    จำนวน  ๑๒ รางวัล

   โดย...ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย  ท่านณรงค์    จันทชุม

-  มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสตรีเทศบาลตำบลกมลาไสย  ๒๔  คน

-  แม่ผู้รับรางวัลร่วมถ่ายรูปหมู่  และถ่ายรูปร่วมกับบุตรหลาน  

   และผู้มาแสดงความยินดี พนักงานเทศบาล  และผู้เข้าร่วมในพิธี 

-  เสร็จพิธีร่วมรับประทานอาหารกลางวัน    บริเวณด้านหน้าเทศบาลตำบลกมลาไสย

 

*************************


อ่าน 494 ครั้ง
ข่าวโดย นส.จิดาภา ภูมิไชยโชติ
หน่วยงาน กองสวัสดิการ
วันที่ 06/08/2557 10:35:45


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com