นายณรงค์ คูธนพิทักษ์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

ท่านเข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์
เริ่มจากวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552ผลการแบ่งสายการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลการแบ่งสายการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2555

ผลการจับสลากแบ่งสายเรือเล็กไม่เกิน  10  ฝีพาย

(รอบแรก  แข่ง  วันที่  20  กันยายน  2555)

 

                     สาย  ก.                                                                                                    สาย ข.

1).   เทพราชพฤกษ์            (ก  1)                                                     1).  อีสมหวัง                       (ข 1)

2).  ธิดาเมืองยาง                 (ก  2)                                                     1).  เพชรสายรุ่ง                  (ข 2)

3).  แม่กิ่งก้อย                      (ก  3)                                                     1).  ธิดาทลาทอง                 (ข 3)

4).  อาจารย์โกย                   (ก  3)                                                     1).  เทพอินทนิล                 (ข 4)

 

 

                 สาย  ค.                                                                                                      สาย ง.

1).  สาวร้อยเอ็ด                   (ค 1)                                                      1).  ท้าวถกคำ                       (ง 1)

2).  หลานเจ้าปู่โนนไฮ      (ค 2)                                                      1).  เทพชลนที                    (ง 2)

3).  เทพศักดิ์สิทธิ์                (ค 3)                                                      1).  สาวเครือฟ้า                  (ง 3)

4).  เทพธิดาศิรินาวา          (ค 4)                                                      1).  ดวงสมพงษ์                  (ง 4)


    สรุปผลการสลากเรือยาวกลางท้องถิ่น

(แข่งวันที่  21  กันยายน  2555)

     สาย  ก.                                                                                                    สาย ข.

1).  ยอดสง่า                         (ก  1)                                                     1).  เทพมันปลา                  (ข 1)

2).  สร้อยแสนคำ                (ก  2)                                                     1).  เกตุแก้ว                          (ข 2)

3).  ธิดาแพงศรีเมือง          (ก  3)                                                     1).  นางสาวสมนึก             (ข 3)

     สาย  ค.                                                                                                   สาย ง.

1).  เจ้าแม่หงส์แสนเมือง                  (ค 1)                                                      1).  อินทร์แปลง                  (ง 1)

2).  แม่ยอดสง่า                                   (ค 2)                                                      1).  สาวสวยแพรวา            (ง 2)

3).  พยานาคราช                                 (ค 3)                                                      1).  เทพศิริมงคล                (ง 3)

สรุปผลการจับสลากเรือยาวกลางทั่วไป

(แข่งขันวันที่  22  กันยายน  2555)

     สาย  ก.                                                                                                    สาย ข.

1).  สมภาคสมสะอาด                       (ก  1)                                                     1).  คำสิงห์                                           (ข 1)

2).  สาวน้อยพิมพร                          (ก  2)                                                     1).  สาวสวยสุภาพร                           (ข 2)

3).  เทพนารายณ์                                (ก  3)                                                     1).  บัวทอง                                           (ข 3)

4). เจ้าแม่คำเครือ                                                (ก  3)                                                     1).  เจ้าแม่แพงศรีเมือง                      (ข 4)


สรุปผลการจับสลากเรือยาวใหญ่

(แข่งขันวันที่  23  กันยายน  2555)

     สาย  ก.                                                                                                    สาย ข.

1).  ยุทธการนาวา                               (ก  1)                                                     1).  ไซโจ  หนุ่มเมืองนนท์               (ข 1)

2).  เอกชัยนาวา                                (ก  2)                                                     1).   เจ้าแม่ประดู่ทอง                         (ข 2)

3).  เทพมณีรัตน์                                 (ก  3)                                                     1).  ศรีพระยา      2                              (ข 3)
อ่าน 356 ครั้ง
ข่าวโดย กองการศึกษา
หน่วยงาน กองการศึกษา
วันที่ 04/09/2555 08:51:28


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร.0-438-99154, แฟกซ์ 0-4389-9088 ติดต่อผู้ดูเว็บไซต์webmaster@kamalasai.go.th หรือ akaradach@hotmail.com