นายณรงค์ คูธนพิทักษ์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

ท่านเข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์
เริ่มจากวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแข่งขันเรือยาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๕๕


อ่าน 359 ครั้ง
ข่าวโดย กองการศึกษา
หน่วยงาน กองการศึกษา
วันที่ 04/07/2555 09:29:32


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร.0-438-99154, แฟกซ์ 0-4389-9088 ติดต่อผู้ดูเว็บไซต์webmaster@kamalasai.go.th หรือ akaradach@hotmail.com