นายสักรินทร์ ภูงามเงิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแข่งขันเรือยาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๕๕


อ่าน 508 ครั้ง
ข่าวโดย กองการศึกษา
หน่วยงาน กองการศึกษา
วันที่ 04/07/2555 09:29:32


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com